Актуално

Новата 2023 – очакванията на българите за света, за Европа, за България и за самите тях (Резултати от национално изследване на Екзакта, проведено в периода от 5 до 12 декември 2022 г., чрез пряко полустандартизирано интервю с 1050 пълнолетни лица в 70 населени места на страната.)

Данните показват осъзнатостта на българите за това, че живеем във взаимосвързан свят, в който няма „острови на благоденствието” на фона на глобалните кризи, неблагополучия и заплахи. Българските политици ще трябва да могат да „калкулират” своите възможности и ограничения при подобна специфика на масовото съзнание.

54% от българите дават негативна прогноза за това каква ще бъде Новата 2023 година за света. 29% от тях очакват тя да е толкова лоша колкото 2022 г., а 25% се опасяват, че Новата 2023 г. може да е и по-лоша от 2022г. 23% от българите очакват 2023г. да е по-добра за света от 2022 г. Така мислят предимно млади, образовани, заможни хора и столичани.

Скептицизмът на българите нараства когато питаме каква ще бъде Новата година за Европа. 61% имат негативни очаквания. Една трета от тях очакват Новата година да е толкова лоша за Европа, колкото е 2022 г., а 28% допускат, че 2023 г. може да е и по-лоша. Добра 2023 г. за Европа очакват една четвърт от интервюираните – предимно млади и образовани хора с висок стандарт, както и жители на столицата.

Най-много са песимистите относно това каква ще бъде Новата година за България. 65% от интервюираните декларират негативни очаквания. Според 36% от тях, 2023 г. ще е по-лоша от 2022 г., а според 29%, 2023г. ще е толкова лоша, колкото е 2022г. Песимисти за 2023 г. са по-често хора с нисък стандарт на живот, роми и жители на градовете-областни центрове, а оптимисти-младите хора и столичаните. Оптимистите за бъдещето на страната ни са намалели двойно за последната година.

На фона на скептичните очаквания за 2023г. като цяло, регистрираме малко повече оптимисти за следващата година в личен план – 36%. Песимисти за своята 2023 г. са 47% – по-често необразовани, бедни и политически апатични българи, а оптимисти са млади и образовани хора, столичани, симпатизанти на ПП, на ДБ и на ГЕРБ.

От вторичния статистически анализ е видно, че на 17% възлиза делът на българите, които имат оптимистични очаквания за 2023г. едновременно: за света, за Европа, за България и за себе си. 26% пък са хората с песимистични очаквания едновременно за света, за Европа, за България и персонално за себе си през Новата 2023г.

Каква очаквате да бъде като цяло Новата 2023 година за света?

Каква очаквате да бъде като цяло Новата 2023 година за Европа?

Каква очаквате да бъде като цяло Новата 2023 година за България?

Каква очаквате да бъде като цяло Новата 2023 година за Вас лично?