Актуално

Общественото мнение за последните промени в Закона за движение по пътищата, приети на 22 юни 2017г.

 

Един от дебатите, с които българите ще запомнят приключилия току-що парламентарен сезон беше посветен на промените в Закона за движение по пътищата.

Заради нестихващата „война по пътищата” на страната ни, Законът за движение по пътищата се оказа един от онези, към които законодателите са връщат най-често за изменения и допълнения.

В настоящото си месечно изследване (интервюирани по домовете са 1000 пълнолетни българи в 91 населени места, в периода 14-21 юли) „Екзакта” тества последните промени в ЗДП, приети на 22 юни 2017 г.

 

Таблица 1

Одобрявате ли или не всяка една от последните промени в Закона за движение по пътищата, които бяха приети на 22 юни 2017 г.?
Промени в ЗДП Одобрявам Не одобрявам Нямам мнение Общо
На пълнолетните лица, употребили наркотици и алкохол да се търси наказателна отговорност, ако са причинили увреждане или смърт. 92,1% 0,7% 7,2% 100,0%
Да се прекратява за срок между 6 месеца и 1 година регистрацията на МПС, ако неговият собственик го управлява без да притежава свидетелство за управление на МПС или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 промила или наркотични вещества и техни аналози. 88,8% 3,4% 7,8% 100,0%
Да се прекратява за срок между 6 месеца и 1 година регистрацията на МПС, ако неговият собственик откаже проверка с техническо средство за алкохол. 85,6% 5,5% 8,9% 100,0%
Да се прекратява за срок между 6 месеца и 1 година регистрацията на МПС, чийто собственик го е предоставил на лице без книжка. 84,5% 7,0% 8,5% 100,0%
За нарушения, заснети с видеокамера, за които не се отнемат контролни точки или право на управление на МПС, да се издават електронни фишове. 67,4% 11,9% 20,7% 100,0%
Да отпаднат предупредителните табели (знаци) за радари и камери на пътя. 58,7% 25,5% 15,8% 100,0%

Изследването показва, че сред поправките на ЗДП няма непопулярни за хората, доколкото всяко законово решение по толкова болна тема се възприема като нетърпящо отлагане. Резерви към част от законодателните промени имат главно шофьорите, които осъзнават, че част от промените няма как да не умножат финансовите санкции върху тях. Съществуват и допускания, че направените промени в законодателството не се борят със същинския проблем, а се фокусират прекалено много около глобите.

 

С най-високо одобрение сред направените поправки в ЗДП, се ползва тази, според която на пълнолетните лица, употребили наркотици и алкохол следва да се търси наказателна отговорност, ако са причинили увреждане или смърт. Тя е одобрявана от 92% от българите. Според хората подобна мярка е адекватна с оглед на драматичната ситуация по пътищата на страната.

 

Много високо одобрение регистрираме за още няколко поправки в ЗДП:

  • 89% одобряват възможността да се прекратява за срок от 6 месеца до 1 година регистрацията на МПС, ако собственикът няма свидетелство за управление или е употребил алкохол или наркотици.
  • 86% очакват ефект от поправката да се прекратява за срок между 6 месеца и 1 година регистрацията на МПС, ако собственикът откаже проверка за алкохол.
  • 85% одобряват поправката да се отнема за срок от 6 месеца до 1 година регистрацията на МПС на собственик, който го е предоставил на лице без книжка.

 

Регистрираме известни резерви у населението, когато става дума за премахването на предупредителните табели за радари и камери на пътя. Против поправката се обявяват най-често младите на възраст между 18 и 29 години, както и жителите на столицата.

 

 

Таблица 2

Одобрявате ли или не последните промени в Закона за движение по пътищата, които бяха приети на 22 юни 2017 г.?

(разпределение сред респондентите, които притежават шофьорска книжка)

Промени в ЗДП

 

Одобрявам Не одобрявам Нямам мнение Общо
На пълнолетните лица, употребили наркотици и алкохол да се търси наказателна отговорност, ако са причинили увреждане или смърт. 98,9% 0,2% 0,9% 100,0%
Да се прекратява за срок между 6 месеца и 1 година регистрацията на МПС, ако неговият собственик го управлява без да притежава свидетелство за управление на МПС или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 промила или наркотични вещества и техни аналози. 95,0% 3,7% 1,3% 100,0%
Да се прекратява за срок между 6 месеца и 1 година регистрацията на МПС, ако неговият собственик откаже проверка с техническо средство за алкохол. 91,4% 7,0% 1,7% 100,0%
Да се прекратява за срок между 6 месеца и 1 година регистрацията на МПС, чийто собственик го е предоставил на лице без книжка. 90,1% 8,8% 1,1% 100,0%
За нарушения, заснети с видеокамера, за които не се отнемат контролни точки или право на управление на МПС, да се издават електронни фишове. 76,1% 16,7% 7,2% 100,0%
Да отпаднат предупредителните табели (знаци) за радари и камери на пътя. 62,3% 32,9% 4,8% 100,0%

 

За разлика от данните в Таблица 1, които изразяват нагласите сред всички пълнолетни българи, в Таблица 2 е представено само мнението на хората, които притежават шофьорски книжки. Вижда се, че шофьорите почти единодушно одобряват поправките, които биха могли да доведат до спад на пътно-транспортните произшествия. В същото време, обаче, именно шофиращите са най-големите скептици относно резултатите от премахването на предупредителните табели за радари и камери по пътя.