Актуално

Коментар по данни от национално представително изследване на „Екзакта Рисърч Груп”, проведено в периода 30 ноември – 06 декември 2019 г. По метода на прякото полустандартизирано “face to face” интервю, по домовете им са интервюирани 1000 пълнолетни българи в 125 гнезда, в 94 населени места.

В навечерието на новото десетилетие – равносметка и очаквания

73% от пълнолетните българи, участвали в декемврийското национално представително проучване на Екзакта посочват, че материалното им състояние не търпи съществени промени през 2019 г.  Кое натежава в една подобна самооценка – запазването и поддържането на добър стандарт на живот или задържането на трайно лош материален стандарт?

Сега, в края на 2019 г., каква равносметка на материалното си положение за последната година бихте направили?

За 41% липсата на промяна в стандарта им през 2019 г. се свежда до това, че през настоящата година те твърдят, че са живели толкова лошо, колкото и в предишни години. Подобна равносметка по-често правят възрастни, ниско образовани и бедни хора, жители на столицата и на малките градове на страната.

За 32%, обаче, липсата на промяна се свежда до това, че и преди, и през последната година, стандартът им на живот, по тяхна оценка, е бил и остава добър. Положителна е равносметката главно на образовани хора и на такива на възраст до 50 години.

27% от българите посочват, че стандартът им на живот се е променил през 2019 г. Съобщаващите за настъпили неблагоприятни промени в материалното им положение са малко по-висок дял от съобщаващите за настъпило подобряване на стандарта им (15% : 12%). Положителни промени в стандарта си на живот през последнатата година виждат най-често хора на възраст до 40 г.

В навечерието на 2020 г., оптимистите за бъдещето на страната, както и тези за собственото си бъдеще, са значително повече от песимистите. В същото време, оптимистите за собственото си бъдеще са малко по-висок дял от тези за бъдещето на страната.

Каква очаквате като цяло да бъде Новата 2020 година за България?

Оптимисти за бъдещето на страната ни през следващата година са общо 53% от българите, като 42% се надяват Новата година да е по-добра от 2019 г., а 11% очакват 2020 година да е също толкова добра за България колкото е била 2019 г.

Българите, които гледат с песимизъм на бъдещето на страната през 2020г., общо не надхвърлят 35%, като 10% са категорични, че 2020г. ще е по-лоша за страната ни от 2019 г., а други 25% очакват Новата година да бъде точно толкова лоша за страната ни, колкото е била 2019 г.

Каква очаквате като цяло да бъде Новата 2020 година за Вас лично?

В личен план, 57% от българите очакват добри неща за себе си догодина, като 43% вярват, че 2020 г. ще е по-добра за тях от настоящата година, а според 14% Новата година ще е също толкова добра, колкото е била за тях 2019г.  Сред оптимистите за собственото си бъдеще през 2020 година се срещат по-често жени, хора на възраст до 50 г., образовани и заможни респонденти, както и жители на областните градове.

Песимисти за бъдещето си през 2020г. са общо 31% от българите, като 9% очакват Новата година за тях да е по-лоша от отминаващата, а други 22% очакват предстоящата година да е също толкова лоша за тях, колкото е била 2019 г.

Оптимизмът на българите се стимулира от наличието на позитивни промени в материалния им стандарт. 82% от хората, които посочват, че през 2019 г. се е подобрило материалното им положение, очакват Новата година да е по-добра за България. За сравнение, едва 28% от преценяващите, че материалното им положение се е влошило през 2019 г., очакват по-добра 2020 за страната.