Актуално

Резултати от национално изследване на Екзакта Рисърч Груп, проведено в периода 23-29 март 2021 г.

Изследвани са 1005 пълнолетни българи в 123 гнезда, в 92 населени места. Методиката на регистрация е пряко полустандартизирано “face to face” интервю. Изследването е независимо от външно финансиране и е проведено със средства на „Екзакта Рисърч Груп”. Максималната грешка при 50%-овите дялове е +/- 3%. Съгласно изискванията на Изборния кодекс, всяка медия, която използва данни от настоящото проучване е длъжна да съобщава информацията от това каре.

Данните на Екзакта от началото на март до момента показват, че интензивното разпространение на КОВИД у нас е фактор, който може да повлияе за намаляване на електоралната активност сред хората, които изпитват притеснения за здравето си. Това води до допускането, че ще гласуват под 3 млн. избиратели, най-вероятно между 2 600 000 и 2 800 000 души.

Очевидно на тези избори ще регистрираме някакво съотнасяне между страховите нагласи, породени от КОВИД, протестните нагласи, поддържани от лятото на 2020 г. насам и нагласите в подкрепата за статуквато. КОВИД е фактор в изборната надпревара, който ще остави в пасивна позиция немалко хора с иначе разнообразни политически симпатии и активна гражданска позиция.

В настоящото изследване регистрираме дял на твърдо решилите да гласуват, който е близък до 45%.

До деня на вота Екзакта очаква известен ръст на подкрепата за ГЕРБ и за ИТН и задържане на електоралните дялове на БСП и ДБ.

Електорални нагласи за парламентарен вот сред твърдо решилите да гласуват към 29 март 2021 г. (в %)

Забележка: В графиката са представени дяловете на партиите, които получават над 4% към 29 март.

В парламента реално могат да влязат 6, 7 или 8 партии. Финалната фаза на кампанията ще е решаваща за представянето на ВМРО и ИМВ. Възможно е още една партия да атакува 4%-овата бариера в края на кампанията.

Броят на формациите, които ще бъдат представени в българския парламент зависи до голяма степен от избирателната активност, но главно от твърдостта на електоратите на по-малките формации.

ПК „Воля-НФСБ” е новосформирана коалиция, макар и с добре познати лидери. В рамките на кампанията регистрираме покачване на подкрепата към тази формация. Ако подобна тенденция се запази до деня на вота, коалицията има шансове за добро представяне.

Изненада може да поднесат и Републиканци за България, които чрез интензивна кампания увеличават разпознаваемостта и подкрепата си. Точното измерване по социологически път на техния електорат е затруднено поради регионална специфика и заради хипотезата за скрит вот.

Възраждане, АБВ, КОД и Атака получават в изследването дялове от порядъка на около и малко над 1%.

Коректно е мандати да се изчисляват след като има яснота по това колко партии влизат в 45-ия състав на българския парламент.

„Екзакта Рисърч Груп” провежда своите национални проучвания на територията на РБългария, поради което данните ни не включват вота извън страната.