Услуги

 

Услугите, които предлагаме

 • Провеждаме количествени изследвания с различен обхват (международни, национални и регионални). Разполагаме с капацитет за провеждане на проучвания с големи по обем извадки – около и над 10 000 души. Провеждаме регулярен омнибус, който съдържа постоянен блок въпроси, както и допълнителни въпроси, възлагани ежемесечно от различни клиенти.
 • Провеждаме качествени проучвания–групови дискусии (фокус-групи), дълбочинни интервюта, наблюдения, контент-анализ и др. Разполагаме със собствена зала и оборудване за провеждане на качествени проучвания.
 • Изготвяме ретроспекции на данни по теми от интерес на възложителя. Екзакта Рисърч Груп разполага с богат архив от данни, който се ползва от нашите клиенти.
 • Предлагаме консултантски услуги.

 

Предлагаме още:

 • Ад хок проучвания и експресни проучвания
 • Телефонни проучвания на територията на България, включително експресни телефонни сондажи
 • Изследвания на изхода на избирателните секции в изборния ден (exit poll) и паралелно преброяване (quick count)

 

Разполагаме с водещи експерти и опитни сътрудници за провеждане на:

 • изследвания на общественото мнение по актуални политически, икономически и социални въпроси
 • маркетингови проучвания
 • политически изследвания и изследвания в рамките на политически кампании
 • изследвания в рамките на рекламни кампании

 

Ние можем да Ви бъдем от полза при:

 • изясняване и дефиниране на изследователските цели и задачи съобразно Вашия интерес и нуждите Ви;
 • определяне на изследователските методи за работа;
 • първичен и вторичен анализ на набраните данни;
 • предлагане на решения;
 • изготвяне на рекламна и маркетингова стратегия;
 • визуализация и публични презентации;
 • последващ мониторинг и мерки за превенция при нужда.

 

Стил на работа

В работата си се придържаме към най-добрите професионални стандарти като съблюдаваме етичните критерии за работа залегнали в Етичния кодекс на Българската социологическа асоциация.

Основен принцип в работата ни на изследователи е да произвеждаме обективна и достоверна информация.

Безусловно следваме интереса и уважаваме нуждите на нашите клиенти. Работим в тясно сътрудничество с тях. Пристъпваме към изследователска дейност след като обсъдим и съгласуваме целите, задачите и методиките. По време на изследователския процес подържаме връзка с клиента и го информираме за хода на работата.

Екипът на Екзакта Рисърч Груп се гордее с огромното доверие на клиентите ни в нас и в работата ни. Това е резултат от дългогодишна съвместна работа. С част от клиентите ни работим заедно от 10 и повече години. Убедени сме, че името ни работи за нас.